01 travnja 2010

UTEMELJENJE ŽUPE
Dekretom vrhbosanskog nadbiskupa dr Ivana Evanđelista Šarića od 6. siječnja 1931. selo Bistrica kod Uskoplja postala je središtem rimokatoličke župe sv Terezije od Djeteta Isusa.
Osim Bistrice u novoutemeljenu župu uključeni su Saraj – Vilić, Volari, Gaj, Hrasnica, Grnica i dio Krupe, koji su tada bili u sastavu župe Skoplje Gornje sa sjedištem u Uskoplju. Prvim župnikom imenovan je vlč. Zvonimir Blažun. 28. listopada 1932. župnik Blažun piše nadbiskupu Šriću kako u župi ima oko 160 kućnih starješina. Za vrijeme osnutka župa je imala od prilike 800 katolika. Pred sam domovinski rat župa je brojala 1995 katolika. 2006. godine župa je brojala 1081 katolika u 273 obitelji. Živost župe najbolje pokazuje činjenica da ima oko 40 ministranata. Župa je osnovana na Gospu Lurdsku prije 79 godina, tako da se 2011. godine u župi slavi 80 godina župe. 2003. godine izdana je i monografija župe pod nazivom "Ruža na vjetru" u kojoj je opisana povijest župe. Zaštitnica je sveta Terezija od Djeteta Isusa koja je uvijek predstavljena s ružom u ruci. Župa je imala teških povijesnih trenutaka što označava trnje koje se nalazi na ruži. U župi također djeluju sestre Kćeri Božje ljubavi.
M.Š.

Nema komentara: